BST Berges Schakt & Transport AB

Din leverantör av schakt och transport i Stockholm och Mälardalen

Veckans bibelord

”Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.”
Johannesevangeliet 14:26

Facebook

Instagram

89

Snebro #bstab #bergesschaktochtransportab 📷 Linus Krook