Miljö & Kvalitet

För oss är det viktigt att våra tjänster uppfyller de överenskommelser som finns mellan oss och kund. Vårt miljö och kvalitetsarbete bygger på att aktivt arbeta med ständiga förbättringar. För att vi ska lyckas med ett levande miljö och kvalitetsarbete måste varje medarbetare känna delaktighet och eget ansvar.

Vi är stolta över att vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscerifierade enligt ISO 9001 sedan 2011.

Genom att införa ledningssystem har bolaget upprättat rutiner och underlag som gör det dagliga arbetet lättare att administrera. Vi hanterar idag fler komplicerade uppdrag med samma administrativa resurser som tidigare. En stor hjälp i detta arbete är vårt transportledningssystem Mobilast. Genom detta har vi kontroll på våra fordon, uppdrag och samarbetspartners. Det ger Dig som uppdragsgivare en trygghet och garanti att vi tar rätt betalt, vilket i långa loppet gör oss konkurenskraftiga.